Проф. д-р Иван Ценев д.м.н.

/УНГ болести/

Име: Проф. д-р Иван Тодоров Ценев д.м.н.

1952г. Завършва гимназиално образование в София

1959г. Завършва Медицински университет – София

1960-1964г. Последователно работи като участъков лекар в с.Априлово, Търговищко и Ординатор УНГ отделение в Общинска болница гр. Попово

1964г. Асистент по Патологична анатомия при ВМИ гр. Варна

1967г. Придобива специалност по патоанатомия

Асистент по УНГ болести при ИСУЛ и ръководител на лаборатория по патохистология към клиниката

1969г. Придобива специалност по оториноларингология

1976г. Защитава дисертация „Доктор” на тема „Някои клинични и морфологични (хистологични, хистохимични и електронно-микроскопски) проучвания при преканцерозите, кератозата и папилома на ларинкса и лечението им”

1979г. Избран за доцент

1980-1981г. Специализация в Западен Берлин с насоченост слухоподобряваща хирургия и хомотрансплантация на средно ухо и пластично реконструктивна хирургия на лицето при проф. Бетов и проф. Кастенбауер

1983г. Успешна защита на „Доктор на медицинските науки” с дисертация „Хомотрансплантация на проводната система на средното ухо от трупни донори и имплантацията им във витални уши на реципиенти със запазен кохлеарен резерв”

1984г. Избран за професор

Чете лекции на студенти по медицина и специализанти по научната специалност оториноларингология.

Ръководи специални курсове по слухоподобряваща хирургия и онкологични заболявания на ушите, носа и гърлото.

1999г. За първи път в България въвежда слуховата рехабилитация с кохлеарни импланти.

1999-2001г. Провежда курс по слухоподобряваща хирургия в гр. Аугсбург и гр. Франкфурт на Одер

2002г. Награден от столичната лекарска колегия с почетен знак „Български лекар”

Получава грамота за най-добър хирург на Медицински факултет София на името на „Проф. П. Стоянов”

2004г. Избран за действителен член на „Българската национална академия по медицина”

2005г. Член на Съюза на учените в България

2006г. Избран за Началник на УНГ клиника към УМБАЛ „Царица Йоанна” гр. София, в която се извършват най-големите по обем хирургически интервенции на главата и шията

2007г. Награден с орден на Българския лекарски съюз по случай 100 годишнината на съюза.

Квалифицира се в Мюнхен, Аугсбург, Вюрцбург, Виена, Берн, Барселона, Тел Авив и др.

Изнася редица лекции и демонстрира оперативни техники на семинари по слухоподобряваща хирургия във Франкфурт, Аугсбург, Кюлн, Виена, Тел Авив, Ниш и др.

Дълги години ръководи специализирания научен съвет по офталмология и оториноларингология, два мандата зам.председател на Висшата атестационна комисия по хирургия, национален консултант по оториноларингология.

Има издадени две самостоятелни монографии – „Клинико морфологична отология” и „Клинико морфологична риноларингология”. Автор на ръководството по „Хирургия на ухото”, „Практически наръчник по оториноларингология” в съавторство с Е. Ценев и съавтор на други пет монографии. Автор на над 220 научни труда и публикации в български и чуждестранни списания.

Под негово ръководство се разработват двукомпонентните протези „TORP” и “PORP” за реконструкция на средното ухо от “Ceromer”. Утвърждава българските протези при стапедопластика от тефлон по Шосе. Въвел е редица иновации при оперативното лечение на рака на ларинкса и отстраняване на шийните метастази, като оригинална разработка е внедрената от него оперативна техника за запазване (при липса на инфилтрация) на външната ларингиална мускулатура при ларингектомия по повод карцином на гръкляна.

Редовен член на немското и австрийското дружество по оториноларингология и пластична хирургия, член на Европейското дружество по кохлеарна имплантация, Зам. Председател на Балканското дружество по кохлеарна имплантация