Администрация

Доболнична помощ:

Нели Тодорова - главна сестра доболнична помощ

0889 71 09 19

Образование:

Професионален бакалавър, специалност "Медицински фелдшер"

Магистър, специалност "Здравни грижи"

Магистър, специалност "Административен и здравен мениджмънт"

Специалност "Болнична хигиена/Превенция и контрол на инфекциите"

Квалификации:

  • "Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колеж"
  • "Пълномощник на система за управление на качеството"
  • "Болнично управление в България"
  • "Оценител по качество"
Номинирана за медицински фелдшер на годината - 2010г.
Председател на БАПЗГ - РК - Габрово

Йорданка Борисова - старша сестра ПИМП

0886 377 687

Образование:

Медицински колеж гр. Велико Търново - общ профил медицинска сестра

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Социален мениджмънт

Грета Петкова - завеждащ административен офис, медицински статистик

0885 204 003

Образование:

Медицински колеж гр. Велико Търново - социален работник

ВУЗК гр. Велико Търново - стопанско управление

Болнична помощ:

Галина Гунчева - Главна медицинска сестра

0893 390 272

Образование: Полувисш медицински институт "Д-р Върбан Генчев" гр. Велико Търново - общ профил медицинска сестра

Допълнителна квалификация: Сътрудник социални дейности

Десислава Ганчева - Главна сестра оперативни отделения

0889 956 782

Образование:

Медицински колеж гр. Велико Търново - медицинска сестра

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - социални дейности и здравен мениджмънт

Ирина Колева - Завеждащ административен офис

0884 344 966

Образование: Технически университет - Габрово - Маркетинг

Ценка Събчева - Организатор доставка медикаменти и консумативи

0885 204 004

Образование: Ветеринарен техникум - гр. Ловеч - Ветеринарен техник

Орхидея Стефанова - Координатор Стопански дейности, Касиер

   

Контакти:

0675/3-45-02

5400 Севлиево,
ул. "Никола Петков" 60
info@aktamedika.org